Bu haber :11/08/2020 15:28 Tarihinde Eklendi 1754 Kez Okundu

Orman Köylüsünün Yüzünü Güldürmeye Devam Ediyoruz

Orman Genel Müdürlüğü, orman köylülerinin kalkındırılması için kullanılan kredilerdeki faizleri sıfırlandı. ORKÖY ile hayvansal üretimden bitkisel üretime, el sanatlarından traktöre yüzlerce türde proje yapan Orman Genel Müdürlüğü, 23 bin orman köyünde yıllık 20 bin proje uygulayarak orman köylülerinin desteklenmesinin yanında ülke ekonomisine ve istihdama ciddi katkılar sağlamaya devam ediyor. Güçlü teşkilat yapısıyla 181 yıldır orman varlıklarını koruyan ve geliştiren OGM, her daim yaklaşık 23 bin orman köyünde yaşayan 7 milyona yakın orman köylüsünün yanında yer almaya ve köylünün refah seviyesinin yükseltilmesi için proje üretmeye devam ediyor. 50 yıldan bu yana ferdi ve kooperatif projeleri üreten ve bu projeleri finanse ederek uygulayan OGM/ORKÖY, kullandırdığı kredilerdeki faizleri sıfırlayarak orman köylülerinin yüzünü güldürdü. 13/06/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Orman Köylerini Kaldırılmalarının Desteklenmesi Faaliyeterini İlişkin Yönetmelik ”değişikliği ile sağlanan iyileştirmeler;

1-Orman köylülerine kullandırılan tüm ferdi, kooperatif ve kooperatif üst kuruluşları kredilerinde faiz kaldırıldı.

2-Olası doğal afet, salgın gibi durumlarda orman köylülerinin taksitlerinin faizsiz ertelenebilmesi imkanı getirildi.

3-Orman köyünde yaşayan gazilerin, şehidin dul ve yetimleri yanı sıra anne-baba ve kardeşlerinin öncelikli olarak kuraya tabi tutulmadan kredilerden faydalanabilmesi sağlandı.

4-Kredi başvurularının Kurumun resmi elektronik ortamı üzerinden veya e-devlet üzerinden yapılabilmesi imkanı getirildi.

5-Kredi kullandırılan orman köylülerinin kabul edilebilir bir gerekçeyle krediden vaz geçebilmesi sağlandı. Bu durumda vaz geçme tarihi itibariyle borcu ve aldığı hibeyi ödeme esası getirildi.