Bu haber :18/02/2024 03:46 Tarihinde Eklendi 635 Kez Okundu

KARDEMİR’den 1,5 milyar dolar yatırım hedefimiz var

İsmail Demir: Önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1,5 milyar dolar yatırım hedefimiz var

Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Kardemir A.Ş.’nin çizdiği
stratejik plan, yatırım hedefi, üretim tonajı, Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon
Düzenlemesi ve yeşil çelik yatırımlarında atılabilecek yerli ve milli teknoloji adımları
hakkında basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Kardemir’in ham çelik üretim tonajının 2,5 milyon ton seviyelerinden 3,5 milyon tona
çıkartmayı amaçladıklarını ifade eden Demir, Türkiye Yüzyılına yakışır bir stratejik
plan hazırlandığını ve önümüzdeki 5 yılda 1,5 milyar doları bulacak yatırım
hedeflerinin olduğunu ifade etti.
“Kardemir demir – çelik sektöründe yerli ve milli üretim stratejileriyle; sektörel
bağımsızlığı sağlayacak ve küresel bir güç olmak vizyonuyla yoluna devam
edecektir. Bu kapsamda yenilikçi teknoloji ve sürekli iyileştirme anlayışının
vurgulandığı, çevresel – sosyal sürdürülebilirliğin ve paydaş değerlerinin ön planda
tutulduğu mevcut üretiminin ötesinde değer katan ve fark oluşturan operasyonları ile
değişime liderlik etmeyi hedeflemektedir.
Hazırlanan 5 yıllık Stratejik Plandan ve Türkiye Yüzyılının ilkelerinden hareketle;
Uzun vadeli ve sürdürülebilir iş modelleri ile Kardemir’in rekabet avantajı elde
edebileceği alanların oluşturulmasına ağırlık verilerek, stratejik yatırım, ürün alaşım
ve teknolojilerine yönelik yatırım tercihleri ile fark oluşturmak önceliğimizdir. Stratejik
planlarımız doğrultusunda; önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1,5 milyar doları bulacak yeni
yatırım hedefimizi siz kıymetli basın mensuplarımızla paylaşmak istiyorum.
Ham Çelik üretim tonajımızı kısa vadede yeni yatırım planlarımızla beraber 2,5
milyon ton seviyelerinden 3,5 milyon tona çıkartmayı hedeflemekteyiz. Katma değerli
çelik üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde iki katına çıkaracak planlamalar içindeyiz.
Süreç boyunca uygulanacak kontrol mekanizmaları ile yarı mamul ve nihai mamul
kaliteli teknolojiler ve nitelikleri sürekli iyileştirilecek bunu destekleyen operasyonel
verimlilik artırılacaktır.
Yatırımlarımızın tamamında önceliğimiz; işimize uygun, doğaya mümkün olan en
saygılı teknik ve teknolojiyi seçmektir. Yenilikçilik ve değişimin öncüsü olma
anlayışıyla yeni teknolojiler doğrultusunda ürün ve prosesleri geliştirmeyi planlıyoruz.
Bu kapsamda halihazırda görüşmeleri yürütülen yeni teknoloji ile uyumlu çevreci
uygulamaları bulan ve uygulayan öncü bir kuruluş olarak yeni bir yüksek fırın yatırımı
hayata geçirilecektir.
2
Bilindiği gibi kapasite açısından lojistik kısıtlamalarımızın aşılması gerekmektedir. Bu
bağlamda lojistik master planı hazırlanacak, alternatif taşıma kanalları ortaya
konacak. Lojistik master planı dahilinde görüşülen liman işletmeciliği ve demiryolu
işletmeciliği projeleri hayata geçirilecek.
Yük taşımacılığı hizmetlerimizin verimliliğini artırmaya ve daha yeşil ulaşım
seçeneklerine geçişi desteklemeye yönelik başladığımız bu serüvende
büyüklüğümüzü sürdürecek atılımların bir parçası olarak gördüğümüz Özel
Demiryolu Taşımacılık İşletmesi olma yolunda alınan kararlar ile başlanılan projede
onay sürecinin iki yıl içinde tamamlanması planlıyoruz. Bu konuları stratejik iş birliği
yapılabilecek paydaşlarla yapmakta planlarımızı bir parçası olabilir. Bu formülle liman
ve demiryolu projeleri ile kritik stok seviyeleri etkin olarak takip edilecek, fırsat alımları
değerlendirilecek ve stok maliyetleri kontrol altında tutulacaktır.

“Cumhurbaşkanımızın Kardemir’e verdiği değer kritik bir role sahip”
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın Kardemir’e verdiği desteğin çok
kıymetli bir yere sahip olduğunu ifade etti.
“Cumhurbaşkanımızın Kardemir'e vermiş olduğu değer, ülkemizin sanayi ve
ekonomik kalkınması açısından kritik bir role sahiptir. Bu destek, Kardemir'in sadece
bir sanayi kuruluşu olmanın ötesinde, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirlik
gücünü artırarak Türkiye'nin sanayi potansiyelini daha da geliştirmesine katkı
sağladığı gibi bu desteği, yerli üretimin teşvik edilmesi ve istihdamın artırılması gibi
stratejik hedeflerimizi ve ülkemizin sanayideki önemli konumunu korumasına
yardımcı olmaktadır.”
“2024 yılı için çevre yatırımlarımıza yaklaşık 40 milyon Dolar bütçe ayırdık”
Mali yapıyı güçlendirmek adına sürdürülebilir bir Kardemir oluşturmak istediklerini
aktaran Demir, Kardemir’in çevre yatırımları, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat ve
Sınırda Karbon Düzenlenmesi hakkında atılacak adımların öneminin altını çizdi.
“Günümüz şartlarında şirketlerin mali yapılarını güçlendirmesi sürdürülebilirlik
açısından en önemli konulardan bir tanesidir. KARDEMİR’in sürdürülebilir rekabet
gücünü artıracak etkin finansal sistem yapısı geliştirilecek, maliyet azaltıcı ve karlılık
artırıcı faaliyetler ile “Mali Yapıyı Güçlendirmek” amaçlanmaktadır. Katma değer ve
karlılık konuları önceliğimiz olacaktır. Bu sayede karlılığımız yeni ve yenilikçi
yatırımları mümkün kılacağı gibi temettü dağıtımı ile hissedarlarımıza değere ortak
etmeyi sürdürmek isteriz. Hisselerinin tamamı Borsa İstanbul’da işlem gören
Şirketimiz yaptığı yatırımlar ve karşılığındaki kazanç potansiyelini ortaya koyarak
yatırımcı çekmeye devam edecektir.
Demir-Çelik şirketlerinin önünde artık AB Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon
Düzenlemesi vardır. Şirketimizde bu düzenlemeye uygun bir şekilde 2053 hedefleri
doğrultusunda yola devam edecektir.
3
Şirketimiz; ”Sağlıklı Çevre ve Verimli Üretim” ilkesinden hareketle, tüm üretim ve
yatırım faaliyetlerinde, çevreye duyarlı olmayı ve sürekli geliştirmeyi temel prensipler
olarak kabul etmektedir. Şirketimiz bu noktada 2006 yılından 2023 yılı sonuna kadar
yaklaşık 160 milyon Dolar harcama yapılmış olup, 2024 yılı için çevre yatırımlarımıza
yaklaşık 40 milyon Dolar bütçe ayrılmıştır. Önümüzdeki yıllarda da çevreci
yatırımlarımız hızla artarak devam edecek insana ve çevreye saygılı olmayı şiar
edinmeye devam edeceğiz.
Bu kapsamda Haziran 2023 döneminde Pota Fırını 2 ve Pota Fırını 3 Toz Toplama,
Mayıs 2023 döneminde Kok Bataryaları Deşarj Emisyonu Düşürülmesi, Kasım 2023
döneminde Kok Bataryaları Şarj Emisyonu Düşürülmesi, Aralık 2023 döneminde
Mevcut Sahanın Rehabilitasyonu-Etap 1 gibi büyük çevre yatırımlarımız
tamamlanmıştır.”
“2053 yılına kadar Karbon nötr bir tesis olmayı hedeflemekteyiz”
Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, karbon nötr tesis hedefi ile
alakalı çizdikleri yol haritasını aktardı. Demir, 2026 yılı sonuna kadar 250 MW
yenilenebilir enerji üretimine ulaşılmasını hedeflediklerini dile getirdi.
“Üzerimizdeki misyonlardan bir tanesi de efektif bir Demir - Çelik ekosistemini
kurmaktır. Bu kapsamda rekabet öncesi iş birliği geliştirilerek ürünlerin sektörler arası
kullanımı artırılacak ve demir çelik geleceğini inşa edecek ARGE projeleri sektör
firmaları ile geliştirmeyi planlamaktayız. Demiryolu sektöründe ray ve tekerde tek
üretici konumunda olan şirketimiz, geliştirmekte olduğu ürünlerde de yol haritasını
sektör temsilcileriyle birlikte oluşturacaktır. Demir çelik sanayiini geliştirecek ve
sürdürülebilirliği sağlayacak yeşil çelik stratejilerini ortaya koyacak Yeşil Çelik Strateji
Yol Haritası son haline getirilecektir. Burada önemle altını çizdiğimiz konu ise yeşil
çelik konusundaki teknolojiyi yerli ve milli firmalarla ortak payda da buluşarak
geliştirmeyi planlıyoruz.
Karbon Nötr yolunda karbon emisyonlarımızı 2030 yılına kadar %15 azaltmayı ve
2053 yılına kadar Karbon nötr bir tesis olmayı hedeflemekteyiz. Yine enerji
tüketimlerinin verimli yönetilmesi için enerji verimliliği projeleri geliştirilecek, alternatif
yenilenebilir enerji kaynakları yatırımları yapılacaktır. Böylece ton ham çelik başına
düşen enerji tüketim miktarı düşürülecektir. Değişen çevre koşulları ve iklim krizine
bağlı olarak yüzey suyu ve yeraltı sularının azalarak tehlike arz ediyor olmasından
dolayı toplam tüketilen su miktarı %15 oranında düşürülecektir.
Yenilenebilir enerji kaynakları yatırım projemiz ile faaliyetlerimiz için ihtiyaç
duyduğumuz elektriğin önemli bir kısmının fosil yakıtlar olmadan, iklim dostu, rüzgâr
ve güneş potansiyelinden yararlanılarak sürdürülebilir bir şekilde üretilmesine olanak
sağlayacağız. 2026 yılı sonuna kadar 250 MW yenilenebilir enerji üretimine
ulaşılmasını hedeflemekteyiz. Böylelikle ülkemizi de dünyanın en büyük yenilenebilir
enerji piyasasındaki öncül devletler arasında olmasına önemli bir katkı sağlamış
olacağız.”
4
“Şirketlerimizin mühendislik kabiliyetlerini ön plana çıkaracağız”
Kurumsal yapı, kurumsal risk ve dijital dönüşümün planlarının doğru şekillendiğinin
söyleyen Demir, İş Sağlığı ve Güvenliği sıfır iş kazası hedefi koyduklarını ifade etti.
Ayrıca Demir, Kardemir’in bağlı ortaklıkları için çizdikleri vizyonu aktardı.
“Kurumsal yapıyı güçlendirmek ise sürdürülebilir bir Kardemir için önemli bir adımdır.
Kardemir, mevcut iş, finans ve operasyon modelleri, teknoloji yol haritası yeniden
tanımlanarak, hangi alanlarda nasıl kazanımlar elde edilmesi gerektiği ve dönüşümün
hangi boyutta desteklenmesi gerektiği vurgulanacaktır.
Dijital dönüşümü sağlamak için kurumsal kaynak planlama çalışmaları üst seviyeye
çıkarılacak ve Seviye 3 sistemlerine geçiş hızlandırılacak. Entegre ölçme ve
değerlendirme sistemi kurularak başta stratejik plan ve performans programı olmak
üzere entegre raporlamalar yapılacaktır.
Kurumsal risk ve denetim mekanizmalarının etkinliği artırılacaktır. Kurumsal Risk
Yönetimi süreçlerinin etkililiğini, etkinliğini ve sürekliliğini geliştirmeye katkıda
bulunmaya yönelik olarak Kardemir A.Ş. Kurumsal Risk Yönetimi Projesi
başlatılmıştır.
Temel değerlerimizden “İnsan İçin İnsanla” ilkesinden yola çıkarak önce çalışanların
güvenliğini sağlamak amacıyla sıfır iş kazası hedefi ortaya konmaktadır. Stratejik
insan kaynakları uygulamalarını etkinleştirmek ve organizasyon yapısını geliştirmek
için işgücü planlaması yapılacaktır. Yaklaşık 5 bin çalışanın üstünde şirketimize
başladığımız günden itibaren Kardemir’in ihtiyaçları doğrultusunda istihdam artırma
hedefine yönelik 527 yeni personel bünyemize kattık. Bu ay içerisinde sayıyı 600’ün
üzerine çıkaracağız. Yine bu doğrultuda önümüzdeki yıllarda da Kardemir ülkeye ve
bölgeye istidam sağlayan bir kuruluş olmaya devam edecektir. 2024 yılı içinde toplam
200 personelin daha bünyemize katılması planlanmaktadır.
Kardemir, bağlı ortaklık yapısı yeniden değerlendirilerek iş modeli tasarlanacak,
şirketlerimizin mühendislik kabiliyetlerini ön plana çıkaran ve pazarlayan kuruluşlar
haline getireceğiz. Kardökmak’ı Demir -Çelik sektörünün Ar-Ge mühendislik, tasarım
ve Ür-Ge firması haline getirmeyi, Enbatı’yı yeni ve yenilenebilir enerji teknolojileri
alanında uzmanlaştırmayı, Karçel’i ise yapısal çelikte imalat montaj ve tesis
kurulumunda bir çelik servis merkezi kurulumuyla beraber daha da etkin ve yetkin
hale getirmeyi hedefliyoruz.”
“Savunma sanayii alanı için kaliteli malzemelerin tedarikinde önemli bir role
sahibiz”
Savunma sanayii alanında başarı dolu projelerin mimarı olan Prof. Dr. İsmail Demir,
savunma sanayii alanındaki tecrübelerini Kardemir’in gelişmiş alt yapısı ile birlikte
faydalı işlere imza atılabileceğini ifade etti.
“Kardemir, demir ve çelik üretimindeki uzmanlığıyla başta savunma sanayi olmak
üzere nitelikli alaşım ihtiyacı olan kritik sanayi alanlarının ihtiyaç duyduğu yüksek
5
kaliteli malzemelerin tedarikinde önemli bir role sahiptir. Kardemir'in büyük ölçekli
üretim kapasitesi ve esnek üretim yetenekleri, bağlı ortaklıklar ile sağladığı esneklik
ile kritik ve stratejik sanayimizin taleplerini karşılamak için ideal bir altyapı
sunmaktadır. Kardemir'in bu katkıları; yerli ve milli üretimdeki güçlü adımlarımızı
destekleyerek ülke güvenliğimizi daha da sağlamlaştırabilir. Savunma sanayiinde
kazandığımız uzun yıllara dayanan deneyimleri, Kardemir'in operasyonlarına entegre
ederek hem ulusal hem de uluslararası alanda rekabet gücünü artırmayı
hedefliyoruz.