Bu haber :20/11/2021 16:40 Tarihinde Eklendi 587 Kez Okundu

Şiddete artık sahada dur! denilecek…

Sadece ülkemizin değil dünyanın en büyük kanayan yarası haline gelen şiddetle mücadele noktasında en somut proje hayata geçiyor.

21’inci yüzyılın en büyük sosyal sorumluluk projesi Adalet Bakanlığı, Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ve 7 bölgeden 22 devlet üniversitesi işbirliği ile başladı.

10 yıl devam edecek ve 3 milyon kişiye ulaşılması hedeflenen İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi tamamlandığında dünyanın en büyük sosyal sorumluluk projesi de hayata geçmiş olacak.

11’inci Kalkınma Planı ve İnsan Hakları Eylem Planı çerçevesinde hayata geçecek proje ile ilgili Ankara’da TOBB salonunda tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya proje ortağı olarak 7 Bakan temsilcisi ile birlikte 22 üniversite rektörü ve HEGEM Vakfı başkan ve yöneticileri katılım gösterdi..

Proje 81 ilde hayata geçecek…

27 ilde başlatılacak ve bir yıl içerisinde 81 ilde yaygınlaştırılacak proje 3 ana kapsamda faaliyet gösterecek.

İnsan Hakları Danışmanı, Şiddetle Sivil Mücadele Formatörü yetiştirilmesi ve Üniversitelerde Sosyal Arabulucu Koordinatörleri kurulması.

”İnsan Hakları ve Şiddetle Sivil Mücadele Bilincini Güçlendirici Saha Aktörleri Yetiştirme Projesi” 5 yıl içinde 27 ilde gerçekleştirilen saha araştırma raporlarına dayanılarak hazırlandı.

Şiddet olgu olarak ele alınmadığında ciddi sorunlar meydana geliyor…

Açılış töreninde konuşan HEGEM Başkanı Adem Solak, şiddeti tam anlamıyla kavrayamamanın çözümde eksikliklere yol açtığını söyleyerek, “Şiddet zor ve sıkıntılı bir konu. İnsanca yaşama hakkının birinci sırasına güvenliği, şiddetsiz yaşama hakkını koymak gerekir. Gündelik yaşamda şiddeti daha çok medya üzerinden yaşanan son bir olay üzerinden anlama ve algılama yanılgısına düşüyoruz. Bu da gerçekten bizim bu mesele üzerinde eksik kalmamıza sebep oluyor. Biz şiddeti bir olgu olarak ele almadığımız zaman ciddi bir şeyler eksik kalıyor. Cinsiyete dayalı aldığımız zaman ciddi bir şeyler eksik kalıyor. Şiddeti tanımlamada, anlamada sıkıntımız var. Tanımlama, anlama eksik olunca önleme de sıkıntıya düşüyor. Hepimiz şiddetin içerisindeyiz, maruz kalmışız. Şiddeti doğru anlamanın önemi, sahada çalışmaları doğru organize etmenin altında yatmaktadır”  değerlendirmesinde bulundu.

Hayata geçirecekleri proje hakkında da bilgi veren Solak, “Şehirleşme, sanayileşme, modernleşme, nüfus artışı, göç her zaman suçun artmasına sebeptir. Yapmamız gereken şey elbette bu sosyal değişimlere karşı yeni kurumlar oluşturmamız, yeni çözümler oluşturmamız, zora giren sosyal dokuyu güçlendirecek tedbirler almamız. Geldiğimiz noktada dünyada olup bitenleri bilmenin en önemli kurumsal yeri üniversitelerdir” diye konuştu.

Kampüs Arabuluculuğu projesi üniversitelerde sorunlar çözülecek..

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ise, insanların problemlerini şiddete başvurmadan çözmelerini amaçladıklarını belirterek, “Bugün burada arabuluculuğun bir barış kültürü olduğunu konuşmak üzere geldik. Bugün sizlerle birlikte üniversitelerimizde bir başka projeyi başlatıyoruz. ‘Kampüs Arabuluculuğu' dediğimiz, kampüs içerisindeki gerek öğretim üyelerimiz arasındaki dargınlıklar, öğrenciler ile aralarındaki küskünlükler, hukuk ve ceza konusu olmayan, barış içerisinde üniversite içerisinde yaşam kalitemizi artırmak adına, beraber yaşama kültürünü artırmak adına için bu projeyi başlatıyoruz. Amacımız, toplumun barışçıl şekilde dönüşümüne bir katkı sağlamak” şeklinde konuştu.

 

Projede hangi üniversiteler yer alıyor…

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Iğdır Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Hatay Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Konya Üniversitesi, Mardin Üniversitesi, Malatya Üniversitesi, Şanlıurfa Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Tekirdağ Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Rize Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Van Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Türk-Alman Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi.